Kvalitetna fasada štiti Vaš dom i uljepšava vaš životni prostor.

•    Fassa  Bortolo je proizvođač vrhunske vanjske i unutarnje vapnene, vapneno/cementne, gipsane žbuke kao:
KC1, KS9, K27, KB13, KD2, KP3, KR100, KI7, KZ35, ZF12, ZL25, MALTA FINA, AG 15 (primer)

•    Fassa  Bortolo je proizvođač vrhunske završene žbuke i ETICS sustavi  za kontaktne fasade kao:
RTA 549 (akrilna žbuka) – RX 561 (akrilna-siloksanska žbuka) – RSR 421 (hidrosilikonska žbuka) – Fassil R 336 (silikatna žbuka) – FX 526 (primer) – FA 249 (primer) – A 96 (ljepilo i glet masa za EPS i za kamenu vunu) – AL 88 (lagano ljepilo i glet masa za EPS i za kamenu vunu)

•    Fassa  Bortolo je proizvođač vrhunske žbuke za bio arhitekturu i za sanaciju od vlage, na bazi hidriranog i hidrauličnog vapna kao:
S 650 – S 639 – S 605 – RINZAFFO 720 – MACROPOROSO 717 – FINITURA 750 – RISANAFACILE – MB 60

•    Fassa  Bortolo je proizvođač vrhunskih mortovi za popravak i pogletanje betonske povšine kao i za sanaciju armature:
A 64 REVOLUTION – GEOACTIVE B 525 – RENOVA B 575 – FASSAFER 1K