Fassa Bortolo: FRCM SUSTAVI

1. FRCM sustav FASSANET ZR NHL SYSTEM

FRCM sustav FASSANET ZR NHL SYSTEM armaturni je sustav FRCM-a koji se sastoji od mreže od staklenih vlakana, FASSANET ZR 350, i jednokomponentne matrice na bazi prirodnog hidrauličnog vapna, SISMA NHL FINO.
U slučajevima u kojima je potrebno upotrijebiti spojeve sustav se nadopunjuje unaprijed oblikovanim spojnim elementima, FASSA GLASS CONNECTOR L. Sidrenje spojnih elemenata izvodi se putem kemijskog sredstva za učvršćivanje, FASSA ANCHOR V. Osim toga, možete upotrijebiti spojne elemente s resama, FASSAWRAP GLASS, koje trebate impregnirati proizvodom FASSA EPOXY 200. Mehanička i obilježja izdržljivosti mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine, FASSANET ZR 350, u sinergiji s posebnim mortom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna, SISMA NHL FINO,, omogućuju učinkovito poboljšanje otpornosti konstrukcije na stanja napetosti prouzročena statičkim i seizmičkim djelovanjem.

Armaturni FRCM sustav male debljine FASSANET ZR NHL SYSTEM ima sljedeće prednosti:

 • lagan je i ima niski stupanj invazivnosti
 • povećava otpornost i duktilnost zidova
 • prilagodljive i savitljive komponente od vlakana
 • jednostavnost postavljanja.

Upotreba FRCM sustava FASSANET ZR NHL SYSTEM
FRCM sustav FASSANET ZR NHL SYSTEM upotrebljava se za armaturu zidnih elemenata (opeka, kamen pršinac, kamen) putem tehnike ravnomjernog oblaganja male debljine. Funkcija sustava jest raspodjela opterećenja nastalih zbog statičkih i seizmičkih pojava, čime se povećava duktilnost zidanih površina. U nastavku je naveden nepotpun popis intervencija za armaturu koje se mogu izvesti sustavom FASSANET ZR NHL SYSTEM:

 • armatura pri rezanju i savijanju zidnih polja
 • armatura zidnih lukova i svodova
 • sigurnosne pregrade zidnih stupova
 • armatura sekundarnih konstrukcijskih elemenata, kao što su ispune i pregrade od opeke.

 

2. FRCM sustav FASSANET ZR SYSTEM

FRCM sustav FASSANET ZR SYSTEM armaturni je sustav FRCM-a koji se sastoji od mreže od staklenih vlakana, FASSANET ZR 185, i jednokomponentne matrice, SISMA R2.
U slučajevima u kojima je potrebno upotrijebiti spojeve sustav se nadopunjuje unaprijed oblikovanim spojnim elementima, FASSA GLASS CONNECTOR L. Sidrenje spojnih elemenata izvodi se putem kemijskog sredstva za učvršćivanje, FASSA ANCHOR V. Osim toga, možete upotrijebiti spojne elemente s resama, FASSAWRAP GLASS, koje trebate impregnirati proizvodom FASSA EPOXY 200. Mehanička i obilježja izdržljivosti mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine, FASSANET ZR 185, u sinergiji s posebnim cementnim jednokomponentnim mortom, modificiranim polimerom, koji sadrži cemente otporne na sulfate, SISMA R2, omogućuju učinkovito poboljšanje otpornosti konstrukcije na stanja napetosti prouzročena statičkim i seizmičkim djelovanjem.

Armaturni sustav male debljine FASSANET ZR SYSTEM ima sljedeće prednosti:

 • lagan je i ima niski stupanj invazivnosti
 • povećava otpornost i duktilnost zidova
 • prilagodljive i savitljive komponente od vlakana
 • jednostavnost postavljanja.

Upotreba FRCM sustav FASSANET ZR SYSTEM
FRCM sustav FASSANET ZR SYSTEM upotrebljava se za armaturu zidnih elemenata (opeka, kamen pršinac, kamen) putem tehnike ravnomjernog oblaganja male debljine. Funkcija sustava jest raspodjela opterećenja nastalih zbog statičkih i seizmičkih pojava, čime se povećava duktilnost zidanih površina. Osim toga, moguća je upotreba sustava u konstrukcijama od armiranog betona radi poboljšanja spajanja sekundarnih i nosivih elemenata. U nastavku je naveden nepotpun popis intervencija za armaturu koje se mogu izvesti sustavom FASSANET ZR SYSTEM:

 • armatura pri rezanju i savijanju zidnih polja
 • armatura zidnih lukova i svodova
 • sigurnosne pregrade zidnih stupova
 • armatura sekundarnih konstrukcijskih elemenata, kao što su ispune i pregrade od opeke
 • bolje spajanje ispune od opeke i betonskog okvira

Katalozi proizvođača:

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije kao i za slanje ponude na email:  info@adriatech.hr