swebart

About swebart

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far swebart has created 79 blog entries.

FRP SUSTAVI

2024-06-28T12:33:46+02:00

Fassa Bortolo: FRP SUSTAVI FRP (Fiber Reinforced Polymer) su sustavi za konstrukcijsko ojačanje putem kompozitnih materijala ojačanih vlaknima s matricom od polimera. FASSA BORTOLO nudi tri sustava FRP-a: 1. FASSATEX CARBON SYSTEM FASSATEX CARBON SYSTEM jest sustav za konstrukcijsko ojačanje, FRP, za izvođenje in situ, koji se sastoji od tkanine FASSATEX CARBON

FRP SUSTAVI2024-06-28T12:33:46+02:00

FRCM SUSTAVI

2024-06-28T12:37:34+02:00

Fassa Bortolo: FRCM SUSTAVI 1. FRCM sustav FASSANET ZR NHL SYSTEM FRCM sustav FASSANET ZR NHL SYSTEM armaturni je sustav FRCM-a koji se sastoji od mreže od staklenih vlakana, FASSANET ZR 350, i jednokomponentne matrice na bazi prirodnog hidrauličnog vapna, SISMA NHL FINO. U slučajevima u kojima je potrebno upotrijebiti spojeve sustav

FRCM SUSTAVI2024-06-28T12:37:34+02:00

CRM SUSTAV

2024-06-28T12:40:27+02:00

Fassa Bortolo: CRM SUSTAVI CRM sustav FASSANET SOLID SYSTEM CRM sustav FASSANET SOLID SYSTEM je sustav ojačanja armiranom žbukom za konstrukcijske elemente na zidovima koji se sastoji od mreže od staklenih vlakana, FASSANET ARG SOLID, unaprijed oblikovanih spojnih elemenata u obliku slova L, ohrapavljenih kvarcom, FASSA GLASS CONNECTOR L, kutnih elemenata od

CRM SUSTAV2024-06-28T12:40:27+02:00

Fassa Bortolo: Sustavi FRCM – CRM – FRP za sanaciju i ojačanje konstrukcije građevine / za seizmičko ojačanje građevine

2024-07-01T09:10:00+02:00

Fassa Bortolo: SUSTAVI FRCM – CRM – FRP za sanaciju i ojačanje konstrukcije građevine / za seizmičko ojačanje građevine Na ovim stranicama nalaze se sadržaji i operativne upute za pravilnu primjenu sustava za konstrukcijsko ojačanje, sukladno relevantnim Smjernicama Višeg vijeća za javne radove. Primjenu sustava trebaju provoditi specijalizirana poduzeća s odgovarajuće osposobljenim

Fassa Bortolo: Sustavi FRCM – CRM – FRP za sanaciju i ojačanje konstrukcije građevine / za seizmičko ojačanje građevine2024-07-01T09:10:00+02:00
Go to Top