O proizvodima:

Trendovi su direktna posljedica promjenjivih socijalnih, ekonomskih i socioloških uticaja. Današnja arhitektura je ekološki odgovorna i održiva kroz dizajn koji se kreće od potpuno minimalističkog do potpuno eksplicitnog. Danas je u procesu projektiranja i svim fazama izgradnje objekata, najvažnije razmatranje energetske učinkovitosti materijala za izgradnju kao i njihovih uticaja na životnu sredinu (CO, otpad, reciklirani sadržaj, reciklaža). Završna obrada interijera također postavlja standard u prostoru u kontekstu komfora i poslovne efikasnosti. Stropovi predstavljaju najveću izloženu unutrašnju završnu obradu i imaju ključnu ulogu u definiranju karakteristika kao što su estetika, akustika i osvjetljenje interijera objekta. Bilo da je u pitanju otvorena struktura koja koristi termalnu masu betona ili je u pitanju stropna površina koja se prostire od zida do zida, Armstrong nudi rješenja koja, zahvaljujući materijalima od kojih su napravljena i njihovim karakteristikama, mogu imati monolitni ili diskontinuirani izgled.

Katalozi:

Armstrong – spušteni stropovi
 

 

Partneri kategorije: