Ploče od ekstrudiranog polistirena

OPIS PROIZVODA

Ekstrudirani polistiren je toplinsko izolacijski materijal, primjena ovog proizvoda jamči značajnu uštedu energije. Ploče praktički ne upijaju vodu, a ujedno podnose visoka tlačna i mehanička opterećenja. Sa Strukturom materijala koji oblikom podsjeća na saće omogućava visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode. 

PRIMJENA

Ploče od ekstrudiranog polistirena se u građevinarstvu prvenstveno koriste kao toplinska izolacija zidova, podova i krovova. Druga glavna namjena je za zvučnu izolaciju u konstrukcijama plivajućih podova, ali tada to obavezno mora biti elastificirani ekstrudirani polistiren.

Koristi za toplinsku izolaciju zidova, podova i krovova. Također se koristi i na mjestima koja zahtijevaju veću površinsku ili tlačnu čvrstoću (podovi na tlu, prohodni ravni krovovi, fasadni sokl, kolne konstrukcije i dr.), i na mjestima koja su izložena vlazi i vodi (obrnuti krovovi, ukopani zidovi i dr.).

Najčešća je primjena u obliku ploča raznih debljina, ali postoje i posebni elementi za zidove (kalupi za betoniranje zidova), ploče za postavu podnog grijanja, elementi za zadržavanje vode u zelenim krovovima, granule za ispunu u laganim betonima i glazurama i dr.

U našoj ponudi imamo  ploča za toplinsku izolaciju, izrađena od ekstrudiranog polistirena ljubičaste (indigo) boje , EDILTEC X-FOAM® XPS WAFER HBD  širine su 600 mm, duljine 1250 mm različitih debljina od 20 – 100 mm. s površinskom obradom tzv. NAPOLITANKA.  Ploča sa sve četiri strane ima ravan rub te zadovoljavaju vrijednost tlačne čvrstoće od 200 do 250 kPa.

Katalozi proizvođača:

ediltec

Ploče od ekstrudiranog polistirena

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije kao i za slanje ponude na email: info@adriatech.hr